Vc yamato có ca làm ngày k ạ?t7cn th..

Trả lời

Buivanhung Đã gửi một câu hỏi • 1 người theo dõi • 0 câu trả lời • 795 lượt xem • 2018-10-25 23:25 • 来自相关话题

Việc Baito xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)Tỉnh Kanagawa

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 586 lượt xem • 2018-08-21 14:18 • 来自相关话题

Việc Baito xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)Tỉnh Kanagawa


Từ ga Kawasaki đi bus tầm 20 phút (mất phí 210y/chiều)

Thời gian: 8:30 ~ 17:30

Lương: 1050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến thịt.

Yêu cầu: tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.

Tuần có thể làm 3 buổi trở lên

Hiện tại chị cần 1 bạn nữ làm 2 ngày thứ 7 và CN, ưu tiên bạn nào ở gần.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029 Xem thêm
Việc Baito xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)Tỉnh Kanagawa
60c37360615a1468df1804510350c7ea.jpgTừ ga Kawasaki đi bus tầm 20 phút (mất phí 210y/chiều)

Thời gian: 8:30 ~ 17:30

Lương: 1050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến thịt.

Yêu cầu: tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.

Tuần có thể làm 3 buổi trở lên

Hiện tại chị cần 1 bạn nữ làm 2 ngày thứ 7 và CN, ưu tiên bạn nào ở gần.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH 080 1021 0029

Việc Baito xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)Tỉnh Kanagawa ưu tiên 7 và CN

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 536 lượt xem • 2018-08-21 10:10 • 来自相关话题

Việc Baito xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)Tỉnh Kanagawa

Từ ga Kawasaki đi bus tầm 20 phút (mất phí 210y/chiều)

Thời gian: 8:30 ~ 17:30

Lương: 1050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến thịt.

Yêu cầu: tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.

Tuần có thể làm 3 buổi trở lên,
Hiện tại chị cần 1 bạn nữ làm 2 ngày thứ 7 và CN, ưu tiên bạn nào ở gần.
 
Liên hệ: 080 1021 0029 Xem thêm
Việc Baito xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)Tỉnh Kanagawa

Từ ga Kawasaki đi bus tầm 20 phút (mất phí 210y/chiều)

Thời gian: 8:30 ~ 17:30

Lương: 1050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến thịt.

Yêu cầu: tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.

Tuần có thể làm 3 buổi trở lên,
Hiện tại chị cần 1 bạn nữ làm 2 ngày thứ 7 và CN, ưu tiên bạn nào ở gần.
 
Liên hệ: 080 1021 0029

Xưởng cơm hộp 桜ヶ丘(さくらがおか)tuyển ca đêm

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 525 lượt xem • 2018-08-20 10:28 • 来自相关话题

Xưởng cơm hộp 桜ヶ丘(さくらがおか) Chỉ tuyển nữ


Từ ga Sakuragaoka đi bộ 15 phút

Thời gian: 23:00 ~ 5:00

Lương: 1.370¥/h (bao gồm đi lại)

Nội dung cv: chế biến cơm hộp

Yêu cầu tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.
 
LH  080 1021 0029 Xem thêm
Xưởng cơm hộp 桜ヶ丘(さくらがおか) Chỉ tuyển nữ
74c5e354e9c2833f14de295dd503c5c7.pngTừ ga Sakuragaoka đi bộ 15 phút

Thời gian: 23:00 ~ 5:00

Lương: 1.370¥/h (bao gồm đi lại)

Nội dung cv: chế biến cơm hộp

Yêu cầu tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.
 
LH  080 1021 0029

Tuyển làm thêm xưởng cơm hộp 桜ヶ丘(さくらがおか)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 651 lượt xem • 2018-08-16 15:36 • 来自相关话题

Tuyển làm thêm xưởng cơm hộp 桜ヶ丘(さくらがおか)

Từ ga Sakuragaoka đi bộ 15 phút

Thời gian: 23:00 ~ 5:00

Lương: 1.370¥/h (bao gồm đi lại)

Nội dung cv: chế biến cơm hộp

Yêu cầu tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.
 
Liên hệ: 080 1021 0029 Xem thêm
Tuyển làm thêm xưởng cơm hộp 桜ヶ丘(さくらがおか)

Từ ga Sakuragaoka đi bộ 15 phút

Thời gian: 23:00 ~ 5:00

Lương: 1.370¥/h (bao gồm đi lại)

Nội dung cv: chế biến cơm hộp

Yêu cầu tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.
 
Liên hệ: 080 1021 0029

Tuyển làm dài hạn xưởng thịt ga 愛甲石田駅(あいこういしだえき)tỉnh Kanagawa

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 531 lượt xem • 2018-08-16 15:36 • 来自相关话题

Tuyển làm dài hạn xưởng thịt ga 愛甲石田駅(あいこういしだえき)tỉnh Kanagawa

Từ ga đi bộ 18 phút (công ty sẽ hỗ trợ mua xe đạp nếu cần)

Thời gian làm: 8:30 ~ 17:30 (nghỉ giải lao 1 tiếng)

Lương: 1.200 ¥/h (Bao gồm tiền đi lại)

Nội dung cv: Heo, bò sau khi xẻ thịt bằng máy xong sẽ rửa làm sạch bằng nước và dung dao cắt thành từng phần....
 Liên hệ: 080 1021 0029 Xem thêm
Tuyển làm dài hạn xưởng thịt ga 愛甲石田駅(あいこういしだえき)tỉnh Kanagawa

Từ ga đi bộ 18 phút (công ty sẽ hỗ trợ mua xe đạp nếu cần)

Thời gian làm: 8:30 ~ 17:30 (nghỉ giải lao 1 tiếng)

Lương: 1.200 ¥/h (Bao gồm tiền đi lại)

Nội dung cv: Heo, bò sau khi xẻ thịt bằng máy xong sẽ rửa làm sạch bằng nước và dung dao cắt thành từng phần....
 Liên hệ: 080 1021 0029

Tuyển làm thêm xưởng cơm hộp ga 開成(かいせい)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 502 lượt xem • 2018-08-16 15:35 • 来自相关话题

 Tuyển làm thêm xưởng cơm hộp ga 開成(かいせい)

Từ ga Kaise có xe bus cty đưa đón 15 phút.

Thời gian: 8:00 ~ 17:00

Lương: 1.050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến cơm hộp

Yêu cầu tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của quản lý

Tuần làm được 3 buổi trở lên
 
Liên hệ: 080 1021 0029 Xem thêm
 Tuyển làm thêm xưởng cơm hộp ga 開成(かいせい)

Từ ga Kaise có xe bus cty đưa đón 15 phút.

Thời gian: 8:00 ~ 17:00

Lương: 1.050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến cơm hộp

Yêu cầu tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của quản lý

Tuần làm được 3 buổi trở lên
 
Liên hệ: 080 1021 0029

Việc Baito Tỉnh Kanagawa

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 1 bình luận • 589 lượt xem • 2018-08-16 10:43 • 来自相关话题

Việc Baito Tỉnh Kanagawa

① Xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)

Từ ga Kawasaki có xe buýt cty đưa đón 20 phút.

Thời gian: 8:30 ~ 17:30

Lương: 1050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến thịt.

Yêu cầu: tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.

Tuần có thể làm 3 buổi trở lên
 
Liên hệ: 080 1021 0029 Xem thêm
Việc Baito Tỉnh Kanagawa

① Xưởng thịt gần ga 川崎(かわさき)

Từ ga Kawasaki có xe buýt cty đưa đón 20 phút.

Thời gian: 8:30 ~ 17:30

Lương: 1050¥/h

Đi lại: hỗ trợ 800¥/ngày

Nội dung cv: chế biến thịt.

Yêu cầu: tiếng nhật nghe nói hiểu chỉ thị của nhân viên.

Tuần có thể làm 3 buổi trở lên
 
Liên hệ: 080 1021 0029

Công việc ngắn hạn trong tháng 8 ở tỉnh Kanagawa ( 神奈川県)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 529 lượt xem • 2018-08-02 15:41 • 来自相关话题

Công việc ngắn hạn trong tháng 8 ở tỉnh Kanagawa ( 神奈川県)

- có xe buýt đón ở ga 小田原(odawara)
-Lương 1,150¥/h
-Thời gian:8:30~17:30(8h).
-Trả toàn bộ phí đi lại
-Miễn phí bữa trưa tương đương 550¥/1 suất
-Nội dung công việc: làm tại xưởng rau salad
Sau tháng 8 muốn làm việc lâu dài có thể soudan lại giờ làm và lịch làm
 Đến hết ngày 31 tháng 8 nếu không nghỉ buổi nào theo lịch đã đăng kí của mình cuối tháng sẽ được thưởng 1 man tiền chuyên cần
Liên hệ: 080 6845 1748‬( người việt) Xem thêm
Công việc ngắn hạn trong tháng 8 ở tỉnh Kanagawa ( 神奈川県)
74c5e354e9c2833f14de295dd503c5c7.png


- có xe buýt đón ở ga 小田原(odawara)
-Lương 1,150¥/h
-Thời gian:8:30~17:30(8h).
-Trả toàn bộ phí đi lại
-Miễn phí bữa trưa tương đương 550¥/1 suất
-Nội dung công việc: làm tại xưởng rau salad
Sau tháng 8 muốn làm việc lâu dài có thể soudan lại giờ làm và lịch làm
 Đến hết ngày 31 tháng 8 nếu không nghỉ buổi nào theo lịch đã đăng kí của mình cuối tháng sẽ được thưởng 1 man tiền chuyên cần
Liên hệ: 080 6845 1748‬( người việt)

Công việc ngắn hạn trong tháng 8 ở tỉnh Kanagawa ( 神奈川県)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 461 lượt xem • 2018-08-01 15:52 • 来自相关话题

Công việc ngắn hạn trong tháng 8 ở tỉnh Kanagawa ( 神奈川県)
- có xe buýt đón ở ga 小田原(odawara)
-Lương 1,150¥/h
-Thời gian:8:30~17:30(8h).
-Trả toàn bộ phí đi lại
-Miễn phí bữa trưa tương đương 550¥/1 suất
-Nội dung công việc: làm tại xưởng rau salad
Sau tháng 8 muốn làm việc lâu dài có thể soudan lại giờ làm và lịch làm
 Đến hết ngày 31 tháng 8 nếu không nghỉ buổi nào theo lịch đã đăng kí của mình cuối tháng sẽ được thưởng 1 man tiền chuyên cần
Liên hệ: 080 6845 1748‬( người việt) Xem thêm
Công việc ngắn hạn trong tháng 8 ở tỉnh Kanagawa ( 神奈川県)
- có xe buýt đón ở ga 小田原(odawara)
-Lương 1,150¥/h
-Thời gian:8:30~17:30(8h).
-Trả toàn bộ phí đi lại
-Miễn phí bữa trưa tương đương 550¥/1 suất
-Nội dung công việc: làm tại xưởng rau salad
Sau tháng 8 muốn làm việc lâu dài có thể soudan lại giờ làm và lịch làm
 Đến hết ngày 31 tháng 8 nếu không nghỉ buổi nào theo lịch đã đăng kí của mình cuối tháng sẽ được thưởng 1 man tiền chuyên cần
Liên hệ: 080 6845 1748‬( người việt)