Em nhà nằm ở tuyến metro line ạ có vc nào k cần tiếng hay ít tiếng k ạ

Trả lời

Thiệu Đã gửi một câu hỏi • 1 người theo dõi • 0 câu trả lời • 375 lượt xem • 2018-08-24 22:25 • 来自相关话题

Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 310 lượt xem • 2018-08-14 10:34 • 来自相关话题

Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.

Làm tại xưởng chế biến cà phê của công ty lớn

Công Việc: Đóng gói cà phê

Địa điểm: 兵庫県加東市南山 (ひょうごけん かとうし みなみやま)

Từ ga 相野駅(あいのえき)Tuyến 福知山線 (JR宝塚線) đi xe ô tô vào 20 phút

Thời gian: 9:00 〜 18:00

Lương: 1.100円/h

Hỗ trợ tiền xăng hoặc tiền đi lại không quá 1.000円/ngày.

Tiếng Nhật chỉ cần nghe nói hiểu chỉ thị đơn giản.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau

Không giới hạn số buổi làm.
 
LH  080 1021 0029 Xem thêm
Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.

Làm tại xưởng chế biến cà phê của công ty lớn

Công Việc: Đóng gói cà phê

Địa điểm: 兵庫県加東市南山 (ひょうごけん かとうし みなみやま)

Từ ga 相野駅(あいのえき)Tuyến 福知山線 (JR宝塚線) đi xe ô tô vào 20 phút

Thời gian: 9:00 〜 18:00

Lương: 1.100円/h

Hỗ trợ tiền xăng hoặc tiền đi lại không quá 1.000円/ngày.

Tiếng Nhật chỉ cần nghe nói hiểu chỉ thị đơn giản.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau

Không giới hạn số buổi làm.
 
LH  080 1021 0029

Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 271 lượt xem • 2018-08-13 08:53 • 来自相关话题

Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.


Làm tại xưởng chế biến cà phê của công ty lớn

Công Việc: Đóng gói cà phê

Địa điểm: 兵庫県加東市南山 (ひょうごけん かとうし みなみやま)

Từ ga 相野駅(あいのえき)Tuyến 福知山線 (JR宝塚線) đi xe ô tô vào 20 phút

Thời gian: 9:00 〜 18:00

Lương: 1.100円/h

Hỗ trợ tiền xăng hoặc tiền đi lại không quá 1.000円/ngày.

Tiếng Nhật chỉ cần nghe nói hiểu chỉ thị đơn giản.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau

Không giới hạn số buổi làm.
 
LH 080 1021 0029 Xem thêm
Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.
74c5e354e9c2833f14de295dd503c5c7.pngLàm tại xưởng chế biến cà phê của công ty lớn

Công Việc: Đóng gói cà phê

Địa điểm: 兵庫県加東市南山 (ひょうごけん かとうし みなみやま)

Từ ga 相野駅(あいのえき)Tuyến 福知山線 (JR宝塚線) đi xe ô tô vào 20 phút

Thời gian: 9:00 〜 18:00

Lương: 1.100円/h

Hỗ trợ tiền xăng hoặc tiền đi lại không quá 1.000円/ngày.

Tiếng Nhật chỉ cần nghe nói hiểu chỉ thị đơn giản.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau

Không giới hạn số buổi làm.
 
LH 080 1021 0029

Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 294 lượt xem • 2018-08-10 14:10 • 来自相关话题

Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.

Làm tại xưởng chế biến cà phê của công ty lớn

Công Việc: Đóng gói cà phê

Địa điểm: 兵庫県加東市南山 (ひょうごけん かとうし みなみやま)

Từ ga 相野駅(あいのえき)Tuyến 福知山線 (JR宝塚線) đi xe ô tô vào 20 phút

Thời gian: 9:00 〜 18:00

Lương: 1.100円/h

Hỗ trợ tiền xăng hoặc tiền đi lại không quá 1.000円/ngày.

Tiếng Nhật chỉ cần nghe nói hiểu chỉ thị đơn giản.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau

Không giới hạn số buổi làm.
 
LH FB: Anh Act 080 1021 0029 Xem thêm
Việc làm ngắn hạn vùng Kansai từ T9 〜 T12/2018.

Làm tại xưởng chế biến cà phê của công ty lớn

Công Việc: Đóng gói cà phê

Địa điểm: 兵庫県加東市南山 (ひょうごけん かとうし みなみやま)

Từ ga 相野駅(あいのえき)Tuyến 福知山線 (JR宝塚線) đi xe ô tô vào 20 phút

Thời gian: 9:00 〜 18:00

Lương: 1.100円/h

Hỗ trợ tiền xăng hoặc tiền đi lại không quá 1.000円/ngày.

Tiếng Nhật chỉ cần nghe nói hiểu chỉ thị đơn giản.

Không nhận visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau

Không giới hạn số buổi làm.
 
LH FB: Anh Act 080 1021 0029

Việc phân loại hàng hoá ga 新浦安 (しんうらやす)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 308 lượt xem • 2018-08-03 09:39 • 来自相关话题

Chỉ tuyển Nam

Từ ga đi bus 15p (mất phí) + đi bộ 5p

Thời gian: 15:00 〜 21:00

Lương: 1.100¥/h

Đi lại: 800¥/ngày

Yêu cầu: 3 buổi/tuần 〜

Ưu tiên các bạn gần ga, đi xe đạp đi làm đc

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

Không nhận: visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

LH  080 1021 0029 Xem thêm
Chỉ tuyển Nam

Từ ga đi bus 15p (mất phí) + đi bộ 5p

Thời gian: 15:00 〜 21:00

Lương: 1.100¥/h

Đi lại: 800¥/ngày

Yêu cầu: 3 buổi/tuần 〜

Ưu tiên các bạn gần ga, đi xe đạp đi làm đc

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

Không nhận: visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

LH  080 1021 0029

Việc phân loại hàng hoá ga 新浦安 (しんうらやす)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 327 lượt xem • 2018-08-02 12:13 • 来自相关话题

Việc phân loại hàng hoá ga 新浦安 (しんうらやす)


Chỉ tuyển Nam

Từ ga đi bus 15p (mất phí) + đi bộ 5p

Thời gian: 15:00 〜 21:00

Lương: 1.100¥/h

Đi lại: 800¥/ngày

Yêu cầu: 3 buổi/tuần 〜

Ưu tiên các bạn gần ga, đi xe đạp đi làm đc

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

Không nhận: visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

LH  080 1021 0029 Xem thêm
Việc phân loại hàng hoá ga 新浦安 (しんうらやす)
74c5e354e9c2833f14de295dd503c5c7.pngChỉ tuyển Nam

Từ ga đi bus 15p (mất phí) + đi bộ 5p

Thời gian: 15:00 〜 21:00

Lương: 1.100¥/h

Đi lại: 800¥/ngày

Yêu cầu: 3 buổi/tuần 〜

Ưu tiên các bạn gần ga, đi xe đạp đi làm đc

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

Không nhận: visa thực tập sinh, kỹ sư, tị nạn, hồ sơ giả, hồ sơ mượn.

LH  080 1021 0029

Tuyển việc làm xưởng lương thẻ hoặc lương tay không báo thuế.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 1 bình luận • 614 lượt xem • 2018-07-30 10:40 • 来自相关话题

Tuyển việc làm xưởng lương thẻ hoặc lương tay không báo thuế.
MIỄN PHÍ

Công việc phân loại thực phẩm ( cơm hộp hoặc các thức ăn bán sẵn trong siêu thị)
Thời gian làm việc : 8:30-17:30
( CHI TUYỂn VISA GIA ĐÌNH, TỊ NẠN 2. ĐỊNH CƯ)
xưởng nghỉ cố định t6 và cn
Lương: 900y/h
Hỗ trợ tàu: 300y/b
Nơi làm việc từ ga 飯能 có xe bus của công ty đón miễn phí
Liên hệ phỏng vấn : 090-2213-3979 Xem thêm
Tuyển việc làm xưởng lương thẻ hoặc lương tay không báo thuế.
MIỄN PHÍ
74c5e354e9c2833f14de295dd503c5c7.png


Công việc phân loại thực phẩm ( cơm hộp hoặc các thức ăn bán sẵn trong siêu thị)
Thời gian làm việc : 8:30-17:30
( CHI TUYỂn VISA GIA ĐÌNH, TỊ NẠN 2. ĐỊNH CƯ)
xưởng nghỉ cố định t6 và cn
Lương: 900y/h
Hỗ trợ tàu: 300y/b
Nơi làm việc từ ga 飯能 có xe bus của công ty đón miễn phí
Liên hệ phỏng vấn : 090-2213-3979

Tuyển việc làm xưởng lương thẻ hoặc lương tay không báo thuế.

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 503 lượt xem • 2018-07-27 14:15 • 来自相关话题

Tuyển việc làm xưởng lương thẻ hoặc lương tay không báo thuế.
MIỄN PHÍ
Công việc phân loại thực phẩm ( cơm hộp hoặc các thức ăn bán sẵn trong siêu thị)
Thời gian làm việc : 8:30-17:30
( CHI TUYỂn VISA GIA ĐÌNH, TỊ NẠN 2. ĐỊNH CƯ)
xưởng nghỉ cố định t6 và cn
Lương: 900y/h
Hỗ trợ tàu: 300y/b
Nơi làm việc từ ga 飯能 có xe bus của công ty đón miễn phí
Liên hệ phỏng vấn : 090-2213-3979
  Xem thêm

Tuyển việc làm xưởng lương thẻ hoặc lương tay không báo thuế.
MIỄN PHÍ
Công việc phân loại thực phẩm ( cơm hộp hoặc các thức ăn bán sẵn trong siêu thị)
Thời gian làm việc : 8:30-17:30
( CHI TUYỂn VISA GIA ĐÌNH, TỊ NẠN 2. ĐỊNH CƯ)
xưởng nghỉ cố định t6 và cn
Lương: 900y/h
Hỗ trợ tàu: 300y/b
Nơi làm việc từ ga 飯能 có xe bus của công ty đón miễn phí
Liên hệ phỏng vấn : 090-2213-3979
 

Việc ngắn hạn xưởng sản xuất bánh kẹo

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 380 lượt xem • 2018-07-26 16:44 • 来自相关话题

Việc ngắn hạn xưởng sản xuất bánh kẹo

Địa điểm: Ga 佐野駅(さの) Tochigi, đi bộ 20p

Nội dung CV: Làm chuyền trong xưởng sản xuất bánh bích quy.

Thời gian làm việc:

+ Giữa tháng 8 làm ca sáng cho quen việc từ 8:30 〜 17:00

+ Sau khoảng 1 tháng chuyển làm ca chiều từ 16:00 〜 24:00 
(Dành cho Ai ở gần đạp xe đi làm được)

Du học sinh có thể thương lượng thời gian chuyển qua ca chiều phù hợp với thời gian nghỉ hè của trường.

Xưởng nghỉ T7, CN, ngày lễ

Lương: 1.050 〜 1.100¥/h (đã bao gồm đi lại).

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029 Xem thêm
Việc ngắn hạn xưởng sản xuất bánh kẹo

Địa điểm: Ga 佐野駅(さの) Tochigi, đi bộ 20p

Nội dung CV: Làm chuyền trong xưởng sản xuất bánh bích quy.

Thời gian làm việc:

+ Giữa tháng 8 làm ca sáng cho quen việc từ 8:30 〜 17:00

+ Sau khoảng 1 tháng chuyển làm ca chiều từ 16:00 〜 24:00 
(Dành cho Ai ở gần đạp xe đi làm được)

Du học sinh có thể thương lượng thời gian chuyển qua ca chiều phù hợp với thời gian nghỉ hè của trường.

Xưởng nghỉ T7, CN, ngày lễ

Lương: 1.050 〜 1.100¥/h (đã bao gồm đi lại).

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029

Việc dọn dẹp ngắn hạn 1/. ga 湯河原町(ゆがわらまち)Kanagawa 2/. 箱根 (はこね)

fanshiming1993 Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 282 lượt xem • 2018-07-26 16:02 • 来自相关话题

Việc dọn dẹp ngắn hạn

1/. ga 湯河原町(ゆがわらまち)Kanagawa

2/. 箱根 (はこね)

Từ ga 小田原 (おだわら) có bus miễn phí 20 p

Công việc: dọn phòng nghỉ của khách

Lương: 1.200¥/h

Đi lại: 1.000¥/ngày

Thời gian: 10:00 〜 15:00 (ko giải lao)

Vào làm ngay đến cuối tháng 8 (Có thể làm ngắn hạn trong thời gian nghỉ hè)

Có thể làm 2 〜 3 buổi/tuần trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029 Xem thêm
Việc dọn dẹp ngắn hạn

1/. ga 湯河原町(ゆがわらまち)Kanagawa

2/. 箱根 (はこね)

Từ ga 小田原 (おだわら) có bus miễn phí 20 p

Công việc: dọn phòng nghỉ của khách

Lương: 1.200¥/h

Đi lại: 1.000¥/ngày

Thời gian: 10:00 〜 15:00 (ko giải lao)

Vào làm ngay đến cuối tháng 8 (Có thể làm ngắn hạn trong thời gian nghỉ hè)

Có thể làm 2 〜 3 buổi/tuần trở lên

Lương thẻ, chốt cuối tháng, thanh toán vào mỗi 25 của tháng sau.

LH Fb: Anh Act 080 1021 0029