Có bạn nào đang cần tìm baito ở Yokohama không ?

Bên mình đang cần tuyển 5 bạn N4 trở lên, yêu cầu nhanh nhẹn chăm chỉ, làm trong xưởng quần áo tại Yokohama. 
Thời gian làm 09:00 - 17:00 (có thể đăng ký làm t7 + cn hoặc ngày thường), lương 1000 yên/giờ. 
Có thể nhận lương tiền mặt. 
Đăng ký phỏng vấn qua page http://facebook.com/fdsbaito hoặc số điện thoại 045-272-7021 
Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí