Có bạn nào Yokohama muốn đi làm golden week không?

Việc xưởng quần áo nhé, nhẹ nhàng, thoải mái lương 1000 yên/giờ nhé 
 
Inbox page nha https://www.facebook.com/fdsbaito
Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí