TUYỂN NGƯỜI(chỉ tuyển nữ) Xưởng kiểm hang, đóng gói thiết bị ga Chiba

TUYỂN NGƯỜI(chỉ tuyển nữ)
Xưởng kiểm hang, đóng gói thiết bị ga Chiba 
Thời gian: 14:30-23:30
Lương: 1000y/h, sau 10h up 1250y/h
Yêu cầu cháo hỏi bằng tiếng nhật cơ bản nhất,ưu tiên những bạn sông tại khu vực Chiba,Midoridai,Makuharihongo,Tsudanuma 
Tuần 2-3 buổi lịch cố định,được ngồi làm, có xe bus đưa đón
LIên hệ: 07014321991 hoặc 0474063715
Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí