Có việc Baito ở Ikebukuro hoặc gần đấy không ạ?

(Tiếng chỉ yêu cầu tầm N4)
Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí