Có việc gì ở ga oomori hay kamata ko ạ

Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí