Mọi người cho mình hỏi. Mình bị mất thẻ ufj ở nhật. Mình có thể báo mất qua internet đc không a

Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí