Vc yamato có ca làm ngày k ạ?t7cn th..

Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí