Tư vấn Luật

Em là hds. Em đã nghĩ học. Và bị phạt 5 năm không được quay lại Nhật. Hiện nay vợ em đang là kỹ sư. Vậy em có thể quay lại Nhật trước thời hạn 5 năm không?
Thẻ cứ trú của em hạn ngày 23 tháng 5 năm 2019. E mua vé về Việt Nam ngày 9/5/2019. Đến khi làm thủ thục thì An ninh giữ lại vì e đã bị cắt tư cách lưu trú ngày 12/4/2019. Em không nhân được thông báo. Vậy luật sư có thể can thiệp để em được sang với vợ không ak.
Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí