Em đang là du học sinh kì t4 năm nay. Em muốn đi làm sớm. Nhưng em vừa tốt nghiệp THPT sau đấy sang đây luôn nên em kh hiết tìm hiểu như nào ạ

Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí