Em muốn tìm việc xưởng ở sendai xin giúp đỡ e ạ

Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí