Có việc báo ở tokyo k ạ?

Đã mời:

Sonduong

Đồng ý đến từ:

chào e, bên c không có công việc làm báo e à

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí