Có senpai nào kiếm việc ở osaka giúp e k:))sắp chết đói rồi...

Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí