Em đang tìm việc baito ở sendai ạ ,m.n có thể giới thiệc việc cho em được không???

Trình độ tiếng em khoảng n3 và đã có kinh nghiệm làm ホールạ
Đã mời:

Muốn trả lời câu hỏi ,trước tiên phải đăng nhậphoặcđăng kí