Seven Eleven Kagurazaka tuyển người (Yêu cầu tiếng Nhật ~N3)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 1419 lượt xem • 2017-05-09 15:07 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
W005048682 13:00~17:00 1000y
W005048649 10:00~13:00 1000y
W005048611 07:00~10:00 1100y
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 2 tiếng.
Địa chỉ: 東京都新宿区市谷台町3-1 
曙橋駅(あけぼのばしえき) Đi bộ mất 4 phút
四谷三丁目駅(よつやさんちょうめえき) Đi bộ mất 9 phút
Có hỗ trợ giao thông, bữa ăn.
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên! Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

af9a7e5312f4b829571bed46bd17394d4b619510.jpg

Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
W005048682 13:00~17:00 1000y
W005048649 10:00~13:00 1000y
W005048611 07:00~10:00 1100y
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 2 tiếng.
Địa chỉ: 東京都新宿区市谷台町3-1 
曙橋駅(あけぼのばしえき) Đi bộ mất 4 phút
四谷三丁目駅(よつやさんちょうめえき) Đi bộ mất 9 phút
Có hỗ trợ giao thông, bữa ăn.
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Coco Ichibanya Shibuya tuyển người đi chuyên đi Ship đồ ăn (Tiếng Nhật yêu cầu giao tiếp) W004637239

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 866 lượt xem • 2017-05-09 13:12 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

 
Nội dung công việc: Đi ship đồ ăn theo đơn hàng
Địa điểm làm việc: 東京都渋谷区渋谷3-15-5
渋谷駅(しぶやえき) Đi bộ mất 3 phút
Thời gian: 10:00~00:00 mỗi tuần làm tối đa 2 ngày mỗi ngày làm tối đa 2 giờ
Có trợ cấp giao thông và ăn uống
Lương: 1150y
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
  Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

s500_p1310722.jpg

 
Nội dung công việc: Đi ship đồ ăn theo đơn hàng
Địa điểm làm việc: 東京都渋谷区渋谷3-15-5
渋谷駅(しぶやえき) Đi bộ mất 3 phút
Thời gian: 10:00~00:00 mỗi tuần làm tối đa 2 ngày mỗi ngày làm tối đa 2 giờ
Có trợ cấp giao thông và ăn uống
Lương: 1150y
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
 

ふくよこ山 Tachikawa tuyển Horu (Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 2 bình luận • 822 lượt xem • 2017-05-09 12:20 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Nội dung công việc: Những công việc thông thường của một Horu
Yêu cầu tiếng Nhật: Nghe hiểu giao tiếp hàng ngày
Địa điểm làm việc: 東京都立川市錦町1丁目5-31-102 
立川駅(たちかわえき) Đi bộ mất 3 phút
立川南駅(たちかわみなみえき) Đi bộ mất 5 phút
Thời gian làm việc: 16:30~23:30
Có hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ toàn bộ phí giao thông
Mỗi tuần làm việc một ngày cũng ok
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên! Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

slider_06.png

Nội dung công việc: Những công việc thông thường của một Horu
Yêu cầu tiếng Nhật: Nghe hiểu giao tiếp hàng ngày
Địa điểm làm việc: 東京都立川市錦町1丁目5-31-102 
立川駅(たちかわえき) Đi bộ mất 3 phút
立川南駅(たちかわみなみえき) Đi bộ mất 5 phút
Thời gian làm việc: 16:30~23:30
Có hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ toàn bộ phí giao thông
Mỗi tuần làm việc một ngày cũng ok
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Seven Eleven tuyển người 17:00~22:00 W005048710 (Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp))

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 5 bình luận • 1125 lượt xem • 2017-05-08 15:32 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

 
Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
Thời gian làm việc: 17:00~22:00
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 5 tiếng.
Lương: 1000y
Địa chỉ: 東京都新宿区市谷台町3-1
曙橋駅(あけぼのばしえき) Đi bộ mất 4 phút
四谷三丁目駅(よつやさんちょうめえき) Đi bộ mất 9 phút
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên! Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

pushing-ahead-classy-makeover-7-eleven-sells-fine-wine.jpg

 
Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
Thời gian làm việc: 17:00~22:00
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 5 tiếng.
Lương: 1000y
Địa chỉ: 東京都新宿区市谷台町3-1
曙橋駅(あけぼのばしえき) Đi bộ mất 4 phút
四谷三丁目駅(よつやさんちょうめえき) Đi bộ mất 9 phút
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Seven Eleven gần Idabashi tuyển người 22:00~06:00 W005048713 (Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 4 bình luận • 854 lượt xem • 2017-05-08 13:45 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

 Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
Thời gian làm việc: 22:00~06:00
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 8 tiếng.
Lương: 1250y
Địa chỉ: 東京都新宿区神楽坂3丁目2-7
飯田橋駅(いいだばしえき) Đi bộ mất3 phút
牛込神楽坂駅(うしごめかぐらざかえき) Đi bộ mất10 phút
神楽坂駅(かぐらざかえき) Đi bộ mất10 phút
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên! Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

gettyimages-1986549.jpg

 Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
Thời gian làm việc: 22:00~06:00
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 8 tiếng.
Lương: 1250y
Địa chỉ: 東京都新宿区神楽坂3丁目2-7
飯田橋駅(いいだばしえき) Đi bộ mất3 phút
牛込神楽坂駅(うしごめかぐらざかえき) Đi bộ mất10 phút
神楽坂駅(かぐらざかえき) Đi bộ mất10 phút
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Seven Eleven Shinjuku tuyển người làm ca đêm W005048728 (Tiếng Nhật giao tiếp)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 3 bình luận • 1101 lượt xem • 2017-05-08 10:51 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
Thời gian làm việc: 22:00~07:00
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 8 tiếng.
Lương: 1300y
Địa chỉ làm việc: 
曙橋駅(あけぼのばしえき) Đi bộ mất4 phút
四谷三丁目駅(よつやさんちょうめえき) Đi bộ mất 9 phút
Địa chỉ: 東京都新宿区市谷台町3-1
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
 
  Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

7-eleven-logo.png

Nội dung công việc: Tính tiền, dọn dẹp, tiếp khách, bày hàng...
Thời gian làm việc: 22:00~07:00
Mỗi tuần làm ít nhất 1 ngày. Mỗi ngày 8 tiếng.
Lương: 1300y
Địa chỉ làm việc: 
曙橋駅(あけぼのばしえき) Đi bộ mất4 phút
四谷三丁目駅(よつやさんちょうめえき) Đi bộ mất 9 phút
Địa chỉ: 東京都新宿区市谷台町3-1
Có hỗ trợ giao thông
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
 
 

CoCo Ichibanya Khu vực Shinjuku tuyển người W004926727 10:00~10:00 (Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 891 lượt xem • 2017-05-08 10:21 • 来自相关话题

ĐÃ TUYỂN XONG !!!!!
 
 
 Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

 Nội dung công việc: Làm phục vụ trong quán
Địa điểm làm việc: 
新宿西口駅(しんじゅくにしぐちえき)
新宿(東京メトロ)駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất2 phút
新宿駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất3 phút
西武新宿駅(せいぶしんじゅくえき) Đi bộ mất4 phút
Địa chỉ: 
Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày
Thời gian: 10:00~10:00
Lương: 1000y, trả lương vào 15 hàng tháng.
Hỗ trợ giao thông: Tối đa 3 man một tháng
Có hỗ trợ ăn trưa, tối
Mỗi ngày làm ít nhất 1 ngày, mỗi ngày làm ít nhất 3 tiếng
Liên hệ đăng ký Phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
  Xem thêm
ĐÃ TUYỂN XONG !!!!!
 
 
 Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

0b3cce12-3a8d-4b59-9e29-ec691648c591.jpg

 Nội dung công việc: Làm phục vụ trong quán
Địa điểm làm việc: 
新宿西口駅(しんじゅくにしぐちえき)
新宿(東京メトロ)駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất2 phút
新宿駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất3 phút
西武新宿駅(せいぶしんじゅくえき) Đi bộ mất4 phút
Địa chỉ: 
Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày
Thời gian: 10:00~10:00
Lương: 1000y, trả lương vào 15 hàng tháng.
Hỗ trợ giao thông: Tối đa 3 man một tháng
Có hỗ trợ ăn trưa, tối
Mỗi ngày làm ít nhất 1 ngày, mỗi ngày làm ít nhất 3 tiếng
Liên hệ đăng ký Phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
 

カレーハウスCoCo壱番屋 (Ichibanya) Khu vực Shinjuku tuyển người W004926733 (Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp)

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 791 lượt xem • 2017-05-08 09:54 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

 
Nội dung công việc: Làm phục vụ trong quán
Các địa điểm làm việc: 
西武新宿駅(せいぶしんじゅくえき) Đi bộ mất1 phút
新宿西口駅(しんじゅくにしぐちえき) Đi bộ mất 3 phút
新宿(東京メトロ)駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất 5 phút
大久保(東京都)駅(おおくぼえき) Đi bộ mất 6 phút
Địa chỉ: 
Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày
Thời gian: 10:00~22:30
Lương: 1000y, trả lương vào 15 hàng tháng.
Hỗ trợ giao thông: Tối đa 3 man một tháng
Có hỗ trợ ăn trưa, tối
Mỗi ngày làm ít nhất 1 ngày, mỗi ngày làm ít nhất 3 tiếng
Liên hệ đăng ký Phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
 
 
 
  Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

1393.jpg

 
Nội dung công việc: Làm phục vụ trong quán
Các địa điểm làm việc: 
西武新宿駅(せいぶしんじゅくえき) Đi bộ mất1 phút
新宿西口駅(しんじゅくにしぐちえき) Đi bộ mất 3 phút
新宿(東京メトロ)駅(しんじゅくえき) Đi bộ mất 5 phút
大久保(東京都)駅(おおくぼえき) Đi bộ mất 6 phút
Địa chỉ: 
Yêu cầu tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày
Thời gian: 10:00~22:30
Lương: 1000y, trả lương vào 15 hàng tháng.
Hỗ trợ giao thông: Tối đa 3 man một tháng
Có hỗ trợ ăn trưa, tối
Mỗi ngày làm ít nhất 1 ngày, mỗi ngày làm ít nhất 3 tiếng
Liên hệ đăng ký Phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!
 
 
 
 

KHÁCH SẠN PALACE CHIYODA TUYỂN NGƯỜI LÀM SOJI W005058361

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 2 bình luận • 948 lượt xem • 2017-05-04 09:59 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Nội dung công việc: Dọn dẹp phòng khách sạn
Tuần 2~3 buổi OK
Địa điểm làm việc: パレスホテル東京
Địa chỉ: 東京都千代田区丸の内1-1-1
Thời gian: 09:00~15:00
Lương: 1000y
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên! Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

407d2bc5-49ef-4cbc-a06f-b41fdc0d008d.jpg

Nội dung công việc: Dọn dẹp phòng khách sạn
Tuần 2~3 buổi OK
Địa điểm làm việc: パレスホテル東京
Địa chỉ: 東京都千代田区丸の内1-1-1
Thời gian: 09:00~15:00
Lương: 1000y
Liên hệ phỏng vấn: 090-3593-8567 (Mrs Hạnh)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

TUYỂN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC LÀM VIỆC TRONG TẬP ĐOÀN KIWA

ThienHai Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 990 lượt xem • 2017-05-03 14:54 • 来自相关话题

Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

Nội dung công việc: Làm việc văn phòng, quản lý website
Lương khởi điểm 20 man
Tuần làm từ thứ 2 đến thứ 6. 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (Trưa nghỉ một tiếng)
Một năm hưởng 05 ngày phép năm (Nghỉ phép có hưởng lương)
Nói chung công việc nhẹ nhàng đơn giản.
Yêu cầu có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp ở Việt Nam hoặc ở Nhật.
Tiếng Nhật tương đương N2, giao tiếp trôi chảy.
Các bạn có nhu cầu hãy gửi CV vào địa chỉ Email sau koukimei@kiwa-g.co.jp
Hoặc gọi điện vào số điện thoại: 080 3702 9195 (Ko - san)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên! Xem thêm
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!

bosyu.png

Nội dung công việc: Làm việc văn phòng, quản lý website
Lương khởi điểm 20 man
Tuần làm từ thứ 2 đến thứ 6. 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (Trưa nghỉ một tiếng)
Một năm hưởng 05 ngày phép năm (Nghỉ phép có hưởng lương)
Nói chung công việc nhẹ nhàng đơn giản.
Yêu cầu có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp ở Việt Nam hoặc ở Nhật.
Tiếng Nhật tương đương N2, giao tiếp trôi chảy.
Các bạn có nhu cầu hãy gửi CV vào địa chỉ Email sau koukimei@kiwa-g.co.jp
Hoặc gọi điện vào số điện thoại: 080 3702 9195 (Ko - san)
Bang Bang - Trang web tìm việc uy tín thông tin thiết thực đến các du học sinh Việt Nam tại Nhật! VN in JP cố lên!