Nagoya_Yabacho

Nagoya_Yabacho

Quán cafe SORA CAFE 01 THE STAND Đi bộ 8 phút từ 矢場町駅 (Ga Yabacho).

BAITO NAGOYAnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 389 lượt xem • 2018-03-19 10:05 • 来自相关话题

Quán cafe rất đáng yêu, không khí ấm cúng gần ga Nagoya đang tuyển nhân viên. 
Không kinh nghiệm OK. Hoan nghênh du học sinh!
[Tên quán] Quán cafe SORA CAFE 01 THE STAND
[Ca làm và tiền lương] 09:00~24:00. Lương 900円~/giờ , sau 22h tăng 25% lương.
Làm ít nhất 1 ngày/tuần, 3h/ngày
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ , pha chế và làm bếp. Tiếng Nhật giao tiếng hằng ngày tốt (Khoảng N3~) 
[Đãi ngộ] Có hỗ trợ tiền đi lại tối đa 500 yên/ ngày. Makanai bánh ngọt ngon mê ly~~
[Ga gần nhất] Đi bộ 8 phút từ 矢場町駅 (Ga Yabacho). 
[Địa chỉ] 愛知県名古屋市中区栄3‐22‐16《SORA CAFE 01 THE STAND》
Địa chỉ phỏng vấn: 愛知県名古屋市中区 千代田4‐18‐15メディオ18ビル1階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30026 Xem thêm
Quán cafe rất đáng yêu, không khí ấm cúng gần ga Nagoya đang tuyển nhân viên. 
Không kinh nghiệm OK. Hoan nghênh du học sinh!
[Tên quán] Quán cafe SORA CAFE 01 THE STAND
[Ca làm và tiền lương] 09:00~24:00. Lương 900円~/giờ , sau 22h tăng 25% lương.
Làm ít nhất 1 ngày/tuần, 3h/ngày
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ , pha chế và làm bếp. Tiếng Nhật giao tiếng hằng ngày tốt (Khoảng N3~) 
[Đãi ngộ] Có hỗ trợ tiền đi lại tối đa 500 yên/ ngày. Makanai bánh ngọt ngon mê ly~~
[Ga gần nhất] Đi bộ 8 phút từ 矢場町駅 (Ga Yabacho). 
[Địa chỉ] 愛知県名古屋市中区栄3‐22‐16《SORA CAFE 01 THE STAND》
Địa chỉ phỏng vấn: 愛知県名古屋市中区 千代田4‐18‐15メディオ18ビル1階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30026

Quán cafe SORA CAFE 01 THE STAND Đi bộ 8 phút từ 矢場町駅 (Ga Yabacho).

BAITO NAGOYAnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 389 lượt xem • 2018-03-19 10:05 • 来自相关话题

Quán cafe rất đáng yêu, không khí ấm cúng gần ga Nagoya đang tuyển nhân viên. 
Không kinh nghiệm OK. Hoan nghênh du học sinh!
[Tên quán] Quán cafe SORA CAFE 01 THE STAND
[Ca làm và tiền lương] 09:00~24:00. Lương 900円~/giờ , sau 22h tăng 25% lương.
Làm ít nhất 1 ngày/tuần, 3h/ngày
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ , pha chế và làm bếp. Tiếng Nhật giao tiếng hằng ngày tốt (Khoảng N3~) 
[Đãi ngộ] Có hỗ trợ tiền đi lại tối đa 500 yên/ ngày. Makanai bánh ngọt ngon mê ly~~
[Ga gần nhất] Đi bộ 8 phút từ 矢場町駅 (Ga Yabacho). 
[Địa chỉ] 愛知県名古屋市中区栄3‐22‐16《SORA CAFE 01 THE STAND》
Địa chỉ phỏng vấn: 愛知県名古屋市中区 千代田4‐18‐15メディオ18ビル1階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30026 Xem thêm
Quán cafe rất đáng yêu, không khí ấm cúng gần ga Nagoya đang tuyển nhân viên. 
Không kinh nghiệm OK. Hoan nghênh du học sinh!
[Tên quán] Quán cafe SORA CAFE 01 THE STAND
[Ca làm và tiền lương] 09:00~24:00. Lương 900円~/giờ , sau 22h tăng 25% lương.
Làm ít nhất 1 ngày/tuần, 3h/ngày
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ , pha chế và làm bếp. Tiếng Nhật giao tiếng hằng ngày tốt (Khoảng N3~) 
[Đãi ngộ] Có hỗ trợ tiền đi lại tối đa 500 yên/ ngày. Makanai bánh ngọt ngon mê ly~~
[Ga gần nhất] Đi bộ 8 phút từ 矢場町駅 (Ga Yabacho). 
[Địa chỉ] 愛知県名古屋市中区栄3‐22‐16《SORA CAFE 01 THE STAND》
Địa chỉ phỏng vấn: 愛知県名古屋市中区 千代田4‐18‐15メディオ18ビル1階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30026