Osaka_Honmachi

Osaka_Honmachi

Quán nhậu 鉄なべ 本町駅 (Ga Honmachi) 5 phút

BAITO OSAKAnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 366 lượt xem • 2018-03-19 09:57 • 来自相关话题

Mã số 4194 - Quán nhậu 鉄なべ 本町店
Công việc siêu đơn giản, không có gì khó đâu ha, quán lại gần ga lương siêu cao nữa luôn nè ~
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 16:00-00:00, lương 1,100円~. Sau 22 giờ lương tăng 25%
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ - Giao tiếp thông thường lưu loát (khoảng N3~). Làm bếp - Giao tiếp hằng ngày tốt (khoảng N4~)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ phí đi lại. Có makanai. 
[Ga gần nhất] 本町駅 (Ga Honmachi) 5 phút, 心斎橋駅 (Ga Shinsaibashi) 10 phút 
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY https://nihondebaito.com/vi/c/bar-839 Xem thêm
Mã số 4194 - Quán nhậu 鉄なべ 本町店
Công việc siêu đơn giản, không có gì khó đâu ha, quán lại gần ga lương siêu cao nữa luôn nè ~
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 16:00-00:00, lương 1,100円~. Sau 22 giờ lương tăng 25%
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ - Giao tiếp thông thường lưu loát (khoảng N3~). Làm bếp - Giao tiếp hằng ngày tốt (khoảng N4~)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ phí đi lại. Có makanai. 
[Ga gần nhất] 本町駅 (Ga Honmachi) 5 phút, 心斎橋駅 (Ga Shinsaibashi) 10 phút 
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY https://nihondebaito.com/vi/c/bar-839

Quán nhậu 鉄なべ 本町駅 (Ga Honmachi) 5 phút

BAITO OSAKAnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 366 lượt xem • 2018-03-19 09:57 • 来自相关话题

Mã số 4194 - Quán nhậu 鉄なべ 本町店
Công việc siêu đơn giản, không có gì khó đâu ha, quán lại gần ga lương siêu cao nữa luôn nè ~
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 16:00-00:00, lương 1,100円~. Sau 22 giờ lương tăng 25%
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ - Giao tiếp thông thường lưu loát (khoảng N3~). Làm bếp - Giao tiếp hằng ngày tốt (khoảng N4~)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ phí đi lại. Có makanai. 
[Ga gần nhất] 本町駅 (Ga Honmachi) 5 phút, 心斎橋駅 (Ga Shinsaibashi) 10 phút 
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY https://nihondebaito.com/vi/c/bar-839 Xem thêm
Mã số 4194 - Quán nhậu 鉄なべ 本町店
Công việc siêu đơn giản, không có gì khó đâu ha, quán lại gần ga lương siêu cao nữa luôn nè ~
[Ca làm và tiền lương] Chọn trong khoảng 16:00-00:00, lương 1,100円~. Sau 22 giờ lương tăng 25%
[Công việc và yêu cầu tiếng] Phục vụ - Giao tiếp thông thường lưu loát (khoảng N3~). Làm bếp - Giao tiếp hằng ngày tốt (khoảng N4~)
[Đãi ngộ] Hỗ trợ phí đi lại. Có makanai. 
[Ga gần nhất] 本町駅 (Ga Honmachi) 5 phút, 心斎橋駅 (Ga Shinsaibashi) 10 phút 
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY https://nihondebaito.com/vi/c/bar-839