Tokyo_Seibushinjuku

Tokyo_Seibushinjuku

Quán 五島人 西新宿店

BAITO TOKYOnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 507 lượt xem • 2018-03-19 11:56 • 来自相关话题

[Ca làm và lương] 11:00~24:00. Lương1000yen~1250yen
[Công việc và Trình độ tiếng Nhật] Nhân viên bếp, horu bán hàng, rửa bát.
Yêu cầu: Có thể nghe hiểu và giao tiếp tốt, tầm N3, N4 cứng
[Đãi ngộ]Hỗ trợ phí đi lại một phần. 
[Ga gần nhất] Đi bộ 1 phút từ ga seibu shinjuku
[Địa chỉ]東京都新宿区西新宿7丁目10-20 日新ビル2階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30074 Xem thêm
s_0n5d.jpg
[Ca làm và lương] 11:00~24:00. Lương1000yen~1250yen
[Công việc và Trình độ tiếng Nhật] Nhân viên bếp, horu bán hàng, rửa bát.
Yêu cầu: Có thể nghe hiểu và giao tiếp tốt, tầm N3, N4 cứng
[Đãi ngộ]Hỗ trợ phí đi lại một phần. 
[Ga gần nhất] Đi bộ 1 phút từ ga seibu shinjuku
[Địa chỉ]東京都新宿区西新宿7丁目10-20 日新ビル2階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30074

Quán 五島人 西新宿店

BAITO TOKYOnihondebaito Đã phát biểu bài viết • 0 bình luận • 507 lượt xem • 2018-03-19 11:56 • 来自相关话题

[Ca làm và lương] 11:00~24:00. Lương1000yen~1250yen
[Công việc và Trình độ tiếng Nhật] Nhân viên bếp, horu bán hàng, rửa bát.
Yêu cầu: Có thể nghe hiểu và giao tiếp tốt, tầm N3, N4 cứng
[Đãi ngộ]Hỗ trợ phí đi lại một phần. 
[Ga gần nhất] Đi bộ 1 phút từ ga seibu shinjuku
[Địa chỉ]東京都新宿区西新宿7丁目10-20 日新ビル2階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30074 Xem thêm
s_0n5d.jpg
[Ca làm và lương] 11:00~24:00. Lương1000yen~1250yen
[Công việc và Trình độ tiếng Nhật] Nhân viên bếp, horu bán hàng, rửa bát.
Yêu cầu: Có thể nghe hiểu và giao tiếp tốt, tầm N3, N4 cứng
[Đãi ngộ]Hỗ trợ phí đi lại một phần. 
[Ga gần nhất] Đi bộ 1 phút từ ga seibu shinjuku
[Địa chỉ]東京都新宿区西新宿7丁目10-20 日新ビル2階
ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY: https://nihondebaito.com/vi/c/rest-30074